Ingredient: 15 g de levadura fresca o 7 u 8 g de levadura Natural seca